Ga naar de inhoud

Disclaimer

Brackmann Aanbestedingsspecialist stelt het op prijs dat u haar website bezoekt. Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige disclaimer.

Brackmann Aanbestedingsspecialist heeft deze website met zorg samengesteld en controleert regelmatig de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Desalniettemin kan zij niet garanderen dat de informatie op deze website correct, actueel en/of volledig is op het moment waarop de bezoeker deze ontvangt en/of raadpleegt.

Noch aan de informatie op deze website, noch aan het technisch functioneren ervan, kunnen rechten worden ontleend. Brackmann Aanbestedingsspecialist is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

Brackmann Aanbestedingsspecialist behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brackmann Aanbestedingsspecialist. U mag de informatie op deze website wel afdrukken voor eigen gebruik.